Logopèdia

Especialista en comunicació, deglució, motricitat orofacial i veu.

Què és la Logopedia i en què et pot ajudar?

El servei de logopèdia de Centre Sinàptic engloba tot tipus d’edats i consisteix en detectar, diagnosticar i tractar els problemes de veu, deglució, comunicació, parla i llenguatge.

Pel que fa la comunicació podem treballar-la en casos d’afectació per afàsia, disfèmia, disglòssia, dislàlia, disfàsia, disàrtria, retard de llenguatge, o bé, per algun tipus de trastorn (de Llenguatge, d’Aprenentatge No Verbal, de l’Aspectre Autista, etc.)

A vegades cal tractament per les dificultats que comporta l’escriptura en els aprenentatges; com per exemple, en el cas de la dislèxia, disgrafia i/o disortografia.

En referència a la deglució es tracten les disfuncions que pugui haver en les fases voluntàries i la fase involuntària faríngia.

Quant a veu, en cas de patologia es tracta a partir de la rehabilitació vocal i en cas d’aprenentatge d’utilització de tècniques i perfeccionament del seu ús s’ofereixen sessions d’educació vocal.

Serveis que oferim en l’àrea de logopèdia:

  • Comunicació: Treballem afàsia, disfèmia, disglòssia, dislàlia, dislèxia, disfàsia, disàrtria, retard de llenguatge i trastorns de llenguatge.
  • Motricitat orofacial: Treballem a partir d’electroestimulació i teràpia Miofuncional.

  • Diagnòstics trastorns del llenguatge.
  • Deglució: Treballem la disfàgia orofaríngia.
  • Veu: Treballem la veu a partir de educació vocal i la rehabilitació vocal

A l’àrea de logopèdia treballem de forma multidisciplinar i conjuntament amb les altres àrees de Centre Sinàptic per aconseguir una atenció integral dels nostres pacients.