Psicologia infantil i juvenil

Servei integral adreçat a infants i adolescents per adquirir eines i potenciar habilitats pel dia a dia.

El valor afegit del Centre Sinàptic en aquesta àrea d’intervenció és que, en funció de la necessitat que presenti l’infant o adolescent, es realitzen sessions conjuntes o intercalades amb professionals de dues àrees diferents, especialitzades en la infància:

– la psicologia clínica, disciplina científica que avalua, tracta, intervé i prevé alteracions mentals i promou el benestar psicològic;

– i la psicologia educativa, disciplina científica que estudia i intervé en els comportaments des de l’ensenyament – aprenentatge.

 L’objectiu d’aquesta metodologia de treball és oferir intervencions amb la millor qualitat possible, aprofitant l’aplicació de les dues disciplines més importants en aquest tipus d’intervenció.

 

 Algunes de les demandes que treballem són:

  • Desobediència, rabietes i agressivitat

  • Dificultats de relació

  • Tristesa, ansietat, estrés…