Les nostres especialitats

Psicologia sanitària i de la salut, neuropsicologia, psicologia infanto-juvenil, psicopedagogia i altes capacitats.

Intervenció específica

Treball multidisciplinar

Professionals qualificades

Tractament amb noves tecnologies (TIC)

ÀREA PSICOLOGIA SANITÀRIA I NEUROPSICOLOGIA:

Psicologia sanitària i de la salut

Servei integral de psicoteràpia per adults, enfocada al seu benestar. També podrà trobar un servei d’avaluació i interevenció de trastorn mental, així com informes en cas de necessitat.

Neuropsicologia i estimulació cognitiva

El servei de neuropsicologia treballem el conjunt de conducta, cognició i emoció de les persones enfront una alteració cerebral. Ex: Íctus, salut mental, demències, vellesa, traumatismes craneoencefàlics, etc.

Trastorns de la Conducta Alimentària

Servei adreçat a l’avaluació i intervenció de les alteracions relacionades amb la conducta alimentària: Anorèxia, bulímia, vigorèxia, ingesta compulsiva…

Tractament en Addicccions

Atenció i tractament d’addiccions a substàncies (alcohol, cocaïna, tabac…) o comportamentals (ludopatia, compres compulsives, addicció al sexe…)

Acompanyament al final de vida i processos de dol.

 Teràpia individual i/o grupal, i tallers dirigits a famílies i cuidadors.

ÀREA PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL I PSICOEDUCATIVA:

Psicologia infanto-juvenil

Servei integral de psicoteràpia per infants i joves, enfocada al seu benestar. També podrà trobar un servei d’avaluació i tractament de trastorn mental, així com informes en cas de necessitat.

Psicopedagogia / Dificultats d’Aprenentatge

Servei centrat en les dificultats que presenten els infants i joves en el seu procés d’aprenentatge. Treballem les reeducacions psicopedagògiques, les dificultats relacionades amb la lectoescriptura, l’atenció, la memòria… o les alteracions causades per trastorns d’aprenentatge.

Altes Capacitats Intel·lectuals

Al Centre Sinàptic estem especialitzats en les Altes Capacitats Intel·lectuals. Àrea que investiguem conjuntament amb la Universitat i amb entitats especialitzades.

Tractament psicològic per a totes les edats.

No saps quin tipus de teràpia necessites? Fes-nos arribar els teus dubtes i estudiarem el cas per adaptar-nos a la millor intervenció possible.

N

Atenció a la tercera edat

N

Atenció a adults

N

Atenció a infants i joves

Som un equip multidisciplinar connectat:

Sinàptic, destaca pel conjunt de professionals formades en diferents àmbits i àrees de la psicologia, fet que ens permet abordar les problemàtiques presentades de forma específica i a la vegada, multidisciplinària. Situem la persona al centre de la intervenció i en treballem la problemàtica, de forma conjunta, tot millorant la seva qualitat de vida.