Trastorns de la Conducta Alimentària

Anorèxia, Bulímia, Trastorn per Afartament, etc.

Què són els Trastorns de la Conducta Alimentària o TCA?

Els Trastorns de la Conducta Alimentària no són només un problema relacionat amb el cos i el menjar: aquest és només el símptoma, la punta de l’iceberg. El problema real i invisible és la baixa autoestima, l’elevada autoexigència i la dificultat per relacionar-se amb els altres de forma sana (comunicar-se, posar límits, saber dir que no, expressar opinions…). Doncs, tot lo expresat en les línies anteriors, serveix de base pel desenvolupament del trastorn.
De manera col·loquial, podem dir que la persona “tapa” el seu patiment intern amb l’obsessió pel cos i el menjar, de manera que les seves dificultats reals no són identificades ni gestionades correctament. Amb l’obsessió cap al cos i el menjar la persona “evita” haver d’enfrontar les situacions reals que tanta por li fan, degut a la seva baixa autoestima i altres característiques abans esmentades. Sovint ens trobem que la persona en certa mesura s’ha aïllat del seu entorn i que el seu estat d’ànim ha anat empitjorant, estant cada vegada més irritable, trista, desil·lusionada, ansiosa…

Amb la teràpia psicològica i un control terapèutic de l’alimentació i el pes aconseguirem:

L’avaluació de les conductes problemàtiques amb el cos i el menjar i del nivell d’afecta-ció a la vida de la persona.

La millora de l’autoestima, l’estat d’ànim i la capacitat de relacionar-se de la persona.

La reducció de les conductes problemàtiques i de les obsessions amb el cos i el menjar.

L’adquisició d’estratègies d’afrontament sanes i funcionals, adaptades a cada cas.