Psicopedagogia

Especialista en les dificultats de processos d’aprenentatge i en trastorns de l’aprenentatge i el comportament.

 Notes que el teu fill o filla no segueix el ritme escolar? Observes manca de concentració o atenció? Creus que té una baixa autoestima i dificultats per relacionar-se? Té un mal comportament o desobeeix les normes? Té diagnòsticat un trastorn d’aprenentatge o del comportament? Consideres que té uns interessos o cursiositats diferents de la resta? Et sorprès la memòria que presenta per fets que li interessen?

 

Davant d’aquestes situacions, et podem ajudar! 

Treballem per mitjà de les reeducacions psicopedagògiques, focalitzant-nos en:

 • Estimulació de les habilitats cognitives: memòria, llenguatge, raonament, atenció…
 • Intervenció en components emocionals i conductuals: autoestima, gestió emocional, frustració…
 • Estratègies i recursos interns: organització, habilitats, eines actuals

Dins del servei de reeducació, també, s’inclou:

 • Coordinació amb el centre escolar o altres professionals: des del centre trobem essencial un treball coordinat amb tutors/es o orientadors/es, per avaluar el seguiment de l’alumnat.
 • Coordinació amb la família: realitzem retorns de les sessions i orientacions per dur a terme desde casa.

Les sessions psicopedagògiques són intervencions psicoeducatives adreçades a alumnat (infants o joves) amb alguna dificultat d’aprenentatge o comportament, alumnes amb altes capacitats intel·lectuals o alumnes que volen potenciar el seu rendiment acadèmic.

 Algunes de les demandes que treballem són:

 •  Alteracions en l’aprenentatgeDislèxia, Disgrafia, Discalcúlia, dificultats d’aprenentatge en lectura i escriptura…
 • TDAH o TDA: Trastorn de l’Atenció amb o sense Hiperactivitat.

 • Atenció, concentració i memòria
 • Desenvolupament de Talent
 • Orientació professional
 • Educació emocional